Barsel for selvstændige – få råd til baby og business

 • Post category:Freelance

“Du skal sørge for at tjene nok, for at få barselsdagpenge”, sagde konsulenten i fagforeningen til mig.

“Du er ikke ansat nogen steder, så du er ikke berettiget til barselsrefusion, ligesom en almindelig lønansat er”, fortsatte hun. “Du har ret til barselsdagpenge fra kommunen – men du skal have tjent over en vis grænse.”

Pludselig gav det meget mere mening, hvorfor så få kvinder er selvstændige. De har sjældent råd til at få børn samtidig.

Nylig færdiguddannet, og med en freelancekarriere der kørte på skinner, tænkte jeg slet ikke på børn og barsel, men efter mødet, måtte jeg undersøge det.

Jeg googlede som en gal, for der måtte da være noget man kunne gøre, for ikke at få røde tal på bankkontoen, bare fordi man fik et barn. Det var i 2011, iværksætteri var ikke hipt, og barsel var kun for kvinder. Jeg ledte efter beretninger på nettet. Der måtte da være nogen i dronningeriget Danmark der havde beskrevet hvordan man var selvstændig og fik børn samtidig.

Ingen?

Slet ingen?

Årene gik og i 2016 skulle jeg på barsel med mit første barn. Dengang havde jeg en enkeltmandsvirksomhed.

Til min næste barsel i 2019 var jeg blevet medlem af et netværk for kvindelige grafikere på Facebook, og her fik jeg et tip om, at omdanne min virksomhed til et Aps.

Jeg pumpede hende for oplysninger, så min barsel nummer to blev afholdt som ansat i eget firma.

Det her indlæg handler om, hvordan min økonomi var, under to barsler som selvstændig. Jeg håber, det er en hjælp til dig, der vil kombinere baby og business.

Barsel for selvstændige med enkeltmandsvirksomhed

De fleste selvstændige starter op som enkeltmandsvirksomhed, fordi det ikke koster ret meget.

Det mange (kvinder) ikke ved, eller glemmer, er, at de kun får barselsdagpenge når de får et barn. Det er kommunen der udbetaler dem og taksten svarer til dagpenge.

Der er ikke nogen der dækker din løn, for du er ikke ansat, når du har en enkeltmandsvirksomhed. Barselsfonden er kun for folk der er ansat. (EDIT: Sidenhen er selvstændige kommet med i barselsfond. Yay!)

Selvom det hedder dagpenge, har det ikke noget at gøre med a-kassen. Du får dem, uanset om du er i a-kasse eller ej. For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde en række krav, som du kan læse på borger.dk.

Et af kravene er, at du skal have arbejdet mindst 18,5 timer om ugen for at være berettiget til barselsdagpenge. Som lønmodtager skal du kun have arbejdet mindst 10 timer.

Men, og det her er vigtigt, hvis du fx arbejder 18,5 time om ugen som selvstændig og 18,5 time om ugen som lønansat, kan du ikke slå timerne sammen. Du skal søge om barsel som enten deltidslønansat eller deltidsselvstændig.

Din dagpengesats er bestemt af din indtægt, det vil sige dit overskud fra firmaet (eller din løn). Hvis du skal have det fulde beløb, skal dit overskud i firmaet være mindst 229.060 kr. (2020) i det foregående regnskabsår. Så kan du få 4.405 kr om ugen før skat (2020).

Hvis du er deltidsansat et sted og arbejder selvstændigt for resten, vil du altså kun få barselsdagpenge for den ene ting. Selvom du arbejder 37 timer om ugen.

Hvis du arbejder fuldtid som selvstændig, er det nemmere, for så skal dit overskud bare være stort nok. Hvis dit overskud ikke når over minimumsgrænsen, skal du skynde dig at tegne forsikring for selvstændige. Den sikrer dig 2/3 af barselsdagpengebeløbet, også selvom du ikke har tjent nok.

(I det hele tage bør du tegne den forsikring, fordi du også kan bruge den når du er syg).

Husk

 • Tilmeld dig sygesikring for selvstændige, hvis du er usikker på, om du vil tjene nok til at nå over spærregrænsen. Bemærk: Der er en karænsperiode.
 • Hvis du kombinerer lønansættelse og freelance, så vær opmærksom på, at du ikke falder mellem to stole

Hvor længe kan man være på barsel som selvstændig?

Du kan gå fra 4 uger før din termin og derefter har du 14 ugers barselsorlov. Så skifter navnet til forældreorlov, og det er her, du kan dele barslen med barnets anden forældre.

I har tilsammen 32 uger (2020) som I kan dele som det passer jer. Faktisk er barselsorloven ret fleksibel, I skal bare have tilsagn fra jeres arbejdsplads om hvornår I vender tilbage.

Du kan begynde at arbejde igen tre uger efter du har født. Du kan genoptage arbejdet med 25% eller 50% og så forlænger du forældreorloven tilsvarende i den anden ende.

Det betyder, at du kan løbe din virksomhed i gang med baby på armen, eller mens en anden passer barnet.

Sådan gjorde vi i min første barsel. Min kæreste havde en fleksibel chef (der selv var far til fire). Han gav grønt lys til, at min kæreste havde 2 måneder på deltidsbarsel og til sidst halvanden måned på fuldtid.

Rent lavpraktisk var han på arbejde mandag og tirsdag, jeg tog torsdag og fredag, og så skiftedes vi til at arbejde onsdag.

Ordningen var en kæmpe fordel for mig, fordi jeg kunne starte blødt op. Det var mindre sjovt for min kæreste, fordi der ikke blev ansat en barselsvikar. Så trods den fleksible chef, endte han med at prøve at klemme et fuldtidsjob ind på tre arbejdsdage.

Men det skal ikke stoppe dig fra at afprøve en lignende ordning. Husk, lovgivningen omkring barselsordning er meget fleksibel. De eneste der er ufleksiblt, er de fleste menneskers vanetænkning om, hvem der skal holde barsel hvor længe.

Husk

 • Du må genoptage dit arbejde med 25-50% af de timer du har opgivet til udbetaling Danmark. Det betyder, at du fx kan holde barsel i dobbelt så lang tid, mens du får 50% af dagpengene.
 • Du må starte med at arbejde tre uger efter du har født

Sådan fik jeg råd til at holde min første barsel

Under barsel havde jeg både udgifter privat og i virksomheden, men kun barselsdagpengene som indtægt. De rakte ikke til begge dele.

Jeg har udgifter til kontorplads, bogholder, forsikringer, diverse abonnementer og andre løbende udgifter i virksomheden, som jeg ikke kunne stoppe med at betale, bare fordi jeg var på barsel. Pension indbetalte jeg slet ikke til under barsel – jeg havde ikke råd.

For at få råd til at leve og beholde min virksomhed mens jeg var væk, sparede jeg op. Barselsdagpengene dækkede næsten mine private udgifter, men de udgifter virksomheden havde mens jeg var væk, måtte jeg spare jeg op på forhånd.

Det betød, at jeg trak mindre overskud ud af virksomheden op til barslen og brugte resten af overskuddet på drift mens jeg var væk.

Nedenfor kan du se mit regnestykke.

Det er lavet efter 2020-takster så du kan sammenligne det med ApS-regnestykket længere nede. Begge regnestykker er baseret på 25 uger, fordi det er max antal uger man kan få lønrefusion i et ApS.

Indtægter

 • Barselsdagpenge: 110.125 kr (25 uger á 4.405 kr)
 • Indtægter i firmaet mens jeg var på barsel: Et stort fedt 0 kr.

I alt: 110.125 kr.

Udgifter

 • Drift af firmaet: 45.000 kr
 • Private udgifter: ca. 87.000

i alt: 132.000 kr.

Som du kan se havde jeg flere udgifter end indtægter. Det havde jeg regnet ud inden, og derfor havde jeg sparet op i min virksomhed før min barsel. Hver måned hev jeg lidt ekstra overskud ud, for at dække mine private udgifter.

Men jeg tjente ingen penge under barslen, så mens jeg var væk, satte jeg ikke penge til side til pension, ferie eller efteruddannelse.

Mens jeg gik derhjemme som nybagt mor, og forsøgte at finde ud af, hvad man stiller op med en baby, så jeg pengene fosse ud af virksomheden.

Dine private udgifter er sikkert anderledes end mine, så lav dit eget regnestykke inden du bliver alt for gravid.

Men er der ingen barselsfond for selvstændige?

Nej, det er der ikke. (EDIT 2021: Jo, det er der nu!)

Hvis jeg bare havde født før april 2016, havde jeg været dækket af den barselsfond for selvstændige, som SRSF-regeringen vedtog i 2013. Den næste regering, med Løkke i spidsen, afskaffede den igen.

Regeringen havde faktisk en ny fond i tankerne lige før covid19 ramte, og siden har vi haft større problemer. Fagforeningerne er dog obs på problemet, men du kan hjælpe en barselsfond på vej. Henvend dig til din fagforening og spørg dem om, hvor barselsfonden bliver af.

Sådan fik jeg (bedre) råd til at holde barsel som selvstændig

Er du med så langt?

Til min næste barsel valgte jeg at omdanne min virksomhed til et Aps. Forskellen på enkeltmandsvirksomhed og Aps er, at du bliver ansat i dit Aps.

Som ansat er du ligestillet med alle andre ansatte.

Nu kan din virksomhed vælge at give dig løn under barsel og søge om refusion af lønnen fra en barselsfond. Ligesom alle andre virksomheder med ansatte kan.

Fidusen er som følger: Du opretter et ApS og ansætter dig selv. Du udbetaler løn til dig selv der, svarer lige præcis til barselsdagpenge plus det beløb firmaet kan få i refusion. Derved kan du holde barsel i op til 25 uger med fuld løn.

Lidt mere detaljeret gjorde jeg sådan her.

Opret et ApS

Min vidunderlige bogholder hjalp med at oprette et ApS for mig. Det koster nogle penge til revisor og advokat. Regningen lød på 18.000 kr.

Dernæst udbetaler du løn til dig selv hver måned i mindst 4 kalendermåneder før du går fra. Hvis du planlægger at gå fra d. 1. oktober, skal du udbetale løn til dig selv i mindst juni, juli, august og september.

Lønnen skal svare til barselsdagpenge plus det beløb dit firma kan søge refusion for. Beløbet stiger lidt hver år.

I 2020 er den maksimale timeløn dit firma kan få refusion for på 193,10 kr.

Så hvis du arbejder 37 timer om ugen, så skal du kunne udbetale dig selv ca. 31.000 kr. i løn i fire måneder inden din barsel.

Så indtil videre er udgifterne det her: 4 måneder x 31.000 + 18.000 kr til oprettelse af ApS. Det er 142.000 kr. som du skal bruge inden din barsel.

Du udbetaler selvfølgelig normalt et overskud til dig selv, men 31.000 i løn er meget for mange selvstændige. Du skal derfor regne ud, hvor meget ekstra du skal bruge til at opretholde den høje løn i 4 måneder.

Når du går på barsel, fortsætter dit firma med at betale dig løn, men nu kan det søge om refusion. Den kommer to steder fra. Barselsdagpengene kommer fra Udbetaling Danmark og barselsrefusionen fra barsel.dk.

Barselsdagpengene kommer sidst på måneden og refusionen bliver udbetalt hvert kvartal.

Hvis du går på barsel 1. oktober får dit firma derfor barselsdagpenge udbetalt i slutningen af oktober, november og december. Refusionen kommer først i slutningen af januar.

Det betyder, at du skal have yderligere ca. 35.700 kr. på firmakontoen til at dække lønnen til dig selv i de tre måneder hvor dit firma kun får barselsdagpenge. Når refusionen kommer efter tre måneder, begynder det at hænge sammen igen.

Derudover skal firmaet også have penge til dække drift i virksomheden under barsel. Mit firma har udgifter på ca. 7.500 kr. i snit hver måned, så der skulle også være 45.000 kr. til drift i de knapt 7 måneder jeg var væk og ikke tjente penge.

Hvis du ikke har penge i dit firma til at udbetale den løn til dig selv, så overvej om du kan låne pengene hos familie eller venner rentefrit. Du vil kunne betale dem tilbage relativt hurtigt, og det vi give dig flere penge i sidste ende.

Udgifter til barsel med aps:

 • Oprettelse af ApS – 18.000 kr.
 • Løn i 4 mdr op til barsel – 124.000 kr.
 • Dækning af refusion indtil den er udbetalt – 35.700 kr.
 • Drift af virksomhed mens du er væk – 45.000 kr.

I alt 222.700 kr

I det beløb ligger også det overskud du normalt ville trække ud i de fire måneder op til barsel. Hvis din graviditet ikke volder for store kvaler, tjener du også penge i de 4 måneder. Og hvis du nu er snedig, så bruger du ikke hele den løn du udbetaler til dig selv.

Jeg har aldrig udbetalt en løn til mig selv på 31.000, så jeg sparede op af den, i stedet for at øge mit forbrug. Vupti: Så havde jeg penge jeg kunne låne min virksomhed til at udbetale løn mens det ventede på at modtage refusion.

(Ja, det lyder totalt Olsen-Banden-svindler-agtigt, men det er det overhovedet ikke. Du må til enhver tid låne en virksomhed penge fra din personlige opsparing. Også selvom opsparingen er lavet med løn du lige har fået udbetalt af selvsamme virksomhed).

Ved at gøre sådan her, er du berettiget til lønrefusion i 25 uger. Det betyder, at dit firma får ca. 178.610 kr. fra det offentlige – som det giver direkte videre til dig i løn, mens du er på barsel.

Som enkeltmandsvirksomhed får du 110.125 kr. i barselsdagpenge, mens du som ansat i ApS (teknisk set: Dit firma) får 68.485 kr. mere.

Din eneste direkte udgift er de 18.000 til oprettelse af Aps, så du ender med at få ca. 50.000 kr. mere ud af at holde 25 ugers barsel som selvstændig med eget Aps i forhold til enkeltmandsvirksomhed.

Du skal dog være opmærksom på, at der er andre udgifter ved at have et aps.

Andre forskelle på enkeltmandsvirksomhed og Aps

 • Ulempe: Der er flere løbende udgifter til et ApS. Regnskabet skal underskrives af en revisor, du skal have en større forsikring, du skal have en firmakonto i banken etc. Så du få højere driftudgifter.
 • Fordel: Mens du er på barsel kan du genoptage arbejdet som du lyster. Du behøver ikke tænke i 25% eller 50% som med enkeltmandsvirksomhed. Du indberetter bare de timer du har arbejdet. Timerne kan du og barnets anden forældre bruge i den anden ende.
 • Fordel: Som ApS hæfter du ikke længere personligt for udgifter i din virksomhed. Det kan have betydning for nogle brancher.

I sidste ende kan du få ca. 50.000 kr. ud af at omdanne dit firma til et ApS. Det tog en del tid for mig at fatte hvordan det hang sammen, men jeg synes det var pengene værd.

Læs mere om selskabsformerne her.

Samtidig var det også nemmere at lave lidt arbejde under min barsel, fordi jeg bare skulle indberette hvor mange timer jeg brugte. Som enkeltmandsvirksomhed kan du ikke løfte en finger under barsel, uden at blive sat 25% ned i barselsdagpenge.

Barselsvikar

Begge min barsler har varet 6 måneder. Uanset om du har brug for mere eller mindre tid, så vil du være væk fra dine kunder i en periode.

Inden min første barsel var jeg panisk ved tanken om, at mine kunder ville hyre en anden. Man kan trods alt fodre svin med grafikere.

Så inden jeg gik fra tog jeg en snak med alle mine faste kunder. Jeg havde tænkt mig at præsentere en løsning for dem, så de ikke oplevede mit fravær for ubelejligt. Min frygt for det, blev dog gjort totalt til skamme. Alle mine kunder blev meget glade på mine vegne, og jeg kunne sagtens lave en individuel løsning med hver af dem.

Jeg var ude i god tid, så nogle af kunderne fremskyndede projekter, så jeg kunne lave dem inden jeg gik fra. Andre projekter blev udskudt, og lå til mig, til jeg kom tilbage. Enkelte kunder fandt jeg endda en barselsvikar til.

Barselsvikar? Yes, du hørte rigtigt. Jeg brugte mit netværk og fandt en illustrator til den ene kunde og en grafisk designer til den anden. Jeg gav dem adgang til mine arbejdsfiler fra gamle projekter, fortalte dem hvad jeg plejede at tage for opgaverne, og introducerede dem til mine kunder.

Da jeg kom tilbage, overtog jeg kunderne igen.

Fordele ved at være selvstændig når man har små børn

Hvis jeg nu har skræmt dig fuldstændig fra at få et barn og være selvstændig, så læs videre.

For det har også sine fordele, alt efter hvad du er selvstændig med. Hvis du primært arbejder bag en skærm, ligesom mig, så vinder du på de her punkter:

 • Der står ikke en chef og ser surt på dig, hvis du kommer en halv time senere på job end du plejer, fordi junior død og helvede ikke ville proppes i en flyverdragt.
 • Du kan indhente arbejde om aftenen. For mit vedkommende går det ud på at svare mails og skrive tilbud i sofaen iført nattøj mens jeg spiser chokolade.
 • Du bliver sindsygtfuckingeffektiv. Jeg brugte  meget tid på sociale medier, på at stene på nettet og klø mig selv i røven. Fordi der nu pludselig er børn der skal hentes og bringes, faste spisetider og hvad ved jeg, er jeg sindssygt effektiv i de timer jeg er på job.
 • Når ungen er syg, skal til tandlæge, frisør og hvad de nu ellers kan finde på, er der ingen der skeler til dig. Du skal ikke spørge nogen om lov, til at gå kl. 16 hver dag. Eller kl. 14 for den sags skyld. Spørg nogle af dine fastansatte venner, hvor meget skyld med skyld på de kan føle over børnenes aftaler og hentetider.
 • Du bliver i stand til at håndtere pres på en helt ny måde. Få ting er så stressende som at have små børn. Dit arbejde bliver for alvor dit frirum.
 • Mine børn har lært mig at se verden forfra igen. Som kreativ selvstændig er man afhængig af, at lege, udvikle og finde på. Det er i høj grad noget børn kræver af dig.

Barselsfond?

Selvstændig og småbørnsmor funker for mig. Måske fordi jeg havde haft firma i 9 år før jeg blev mor. Det er helt nok ikke ligeså sjovt hvis du er ved at starte op som selvstændig. Men så skynd dig at komme i gang, så du har styr på firmadrift, inden ungen ankommer.

Vi bor i et dejligt land – jada – men hvor nogle regeringer glad og gerne bruger penge på skattelettelser, er der ikke ret mange regeringer der bruger penge på at forbedre børns vilkår.

De er alle elendige til at sikre bedre barselsvilkår for selvstændige, og det betyder, at især kvinder ikke får startet egen virksomhed.

Så hvis du er selvstændig og har planer om at få børn, så er her de sidste gode råd:

Det her kan du gøre for dig selv

 • Spar op
 • Forbered dig. Kend dine rettigheder
 • Kend faderens rettigheder. Få ham til som minimum at tage alle de uger med løn han har ret til

Det her kan du gøre for dem der kommer efter dig

 • Skriv til din fagforening og få dem til at kæmpe for en barselsfond for selvstændige.
 • Skriv til beskæftigelsesministeriet og pres på for en barselsfond til selvstændige.
 • Nu du er ved det, så spørg både fagforening og beskæftigelsesministerium om øremærket barsel til mænd oveni den nuværende barselsperiode. Og flere uger med løn til far.

Du må meget gerne dele dine egne erfaringer med at være selvstændig og på barsel og/eller selvstændig med små børn. Der er garanteret nogen derude, der kan få glæde af din viden.

Dette indlæg har 8 kommentarer

  1. Malene

   Hej Anne Line

   Det har jeg godt set! Godt du minder mig om det, jeg har godt tænkt, at jeg skal have opdateret blogindlægget.

 1. Anne-Sophie

  Hej Malene. Tak for en givende artikel 🙂 Hvordan har du tacklet indskuddet på 40.000 kr som startkapital? Det ser jeg umiddelbart ikke som en del af regnestykket.

  1. Malene

   Hej Anne-Sophie, det er sgu da et godt spørgsmål! For mit vedkommende havde jeg både cool cash og aktiver i virksomheden som udgjorde de 40.000, fx computer, ipad etc som var købt af det gamle firma. Det kan bruges som indskud i det nye (sådan forstod jeg det, min revisor klarede alt det med papirerne og økonomien).

   Men hvis du fra scratch starter Aps, så ja – så skal du have de 40.000 kr også.

 2. Tine

  Tak for en sindssygt pædagogisk og opmuntrende artikel! Dén gav lige et skud girl power!

  1. Malene

   Tak skal du da have!

 3. Mette

  Hej Malene, mega god artikel. Tak. Ved du om man kan ringe til barsel.dk eller udbetaling DK for at få vejledning i netop det du omtaler her? Eller hvor kan man få den bedste vejledning til om det giver mening for mig at skifte fra enkelmands til ApS i forbindelse med at blive mor. Jeg har termin juleaften 2022. Jeg kommer til at skulle arbejde uanset hvad, men hvis man kan få mest muligt ud af det økonomisk ifht refusion, så vil jeg gerne dette, selvfølgelig. På forhånd tak.

  1. Malene

   Hej Mette – jeg oplevede supergod rådgivning fra begge steder i forbindelse med mit skift, men jo kun i forhold til hvor jeg skulle klikke henne og hvornår, men de kendte godt ordningen, og var tydeligvis også vant til at tale med trætte, småhysteriske gravide 😀 Jeg fik fat i en ny hver gang, så det svingede lidt hvor meget de vidste, men de fleste var nu virkelig hjælpsomme.

   I forhold til det økonomiske, så skal du tage fat i din revisor. Du skal alligevel have fat i vedkommende for at lave papirarbejdet, og måske kan vedkommende også lave udregningen for dig, hvis du viser dem mit blogindlæg. Alle de satser jeg nævner skal opdateres, men man kan finde alle raterne online. Du kan også give dig i kast med at udregne det selv – jeg har så vidt muligt prøvet at udpensle regnestykket.

   Hvis jeg var dig, ville jeg snakke med revisoren, og få en pris på oprettelse af Aps, og derefter finde de opdaterede rater (jeg linker til siderne fra indlægget, har dog ikke tjekket i et stykke tid, om links stadig virker … ellers kan de nemt googles) og så lave udregningen. Og så ringer du til barsel.dk og udbetaling Danmark med tvivlsspørgsmål.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.